DRETA

Formulari d'inscripció als tallers "Fer compost és la pera"

Enllaç al programa


Per tercer any consecutiu el Consorci de Residus i Energia organitza un seguit d'accions per fomentar el compostatge domèstic. La iniciativa consisteix en la realització d'un total de 8 tallers gratuïts (un per municipi) que es duran a terme durant el mes de febrer per aprendre a convertir les restes de menjar i plantes en compost, un adob de gran qualitat.  

La campanya busca també seguir incidint en la importància de separar bé les restes de menjar i els residus vegetals i els avantatges que suposa reciclar-los. Els assistents als tallers podran a més adquirir per sorteig un compostador amb què començar a transformar restes orgàniques.  
 

Més informacióFORMULARI:

Nom i llinatges:
E- Mail:
Telèfon:
Data del taller al qual assistiràs:
Autoritzo al Consorci de Residus i Energia de Menorca a utilitzar la meva adreça electrònica per enviar-me altres comunicacions que pugui generar en un futur, i a realitzar fotografies en què aparegui jo individualment o en grup per a la difusió, en qualsevol mena de suport, de les activitats de la campanya "Fer compost és la pera".
ADVERTIMENT: Les dades personals facilitades en aquest document s'inclouran en fitxers propietat del Consell Insular de Menorca amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. En compliment de la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia de drets digitals pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, indicant-ho per escrit al Consell Insular a l'adreça que consta en aquesta pàgina.
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal