El Consorci de Residus i Energia de Menorca llança un espot per impulsar la separació de residus en origen

El vídeo mostra el procés de gestió automatitzada dels residus a la nova planta de tractament de l'Àrea de Gestió de Residus de Milà, que permet valoritzar aproximadament el 70% de residus i que augmenta la seva eficiència quan aquests arriben separats en origen

El Consorci de Residus i Energia de Menorca llança un espot per impulsar la separació de residus en origen

El Consorci de Residus i Energia de Menorca vol incentivar la separació de residus a casa. Per a això, ha publicat un vídeo on convida la ciutadania a separar en origen i a la vegada desmitifica la idea que els residus no es getionen separadament quan aquests arriben a les plantes de tractament.

El vídeo mostra el procés de gestió automatitzada dels residus a la nova planta de tractament de l'Àrea de Gestió de Residus de Milà, on recentment han finalitzat part de les obres de millora. De les 150 tones de residus domèstics que arriben diàriament a la planta, només un 20% ho fa de forma separada en origen. "Així que sí, encara ho podem fer millor", ens recorda la veu en l'off de l'espot. La nova planta permet valoritzar aproximadament el 70% dels residus que arriben a Milà, i augmenta la seva eficiència quan els residus arriben separats en origen. L’objectiu és reduir al al mínim la fracció que acabi a l'abocador.

La nova planta de tractament i valorització, operativa

Les obres de construcció de la nova planta, iniciades el gener de 2019, han suposat la demolició gairebé total de les existents i la implantació d'una línia mixta per al tractament independent de la fracció d'envasos lleugers i de la fracció resta (residus mesclats), a fi de permetre la valorització d’aproximadament el 70 % de residus, i reduir al mínim la fracció que acabi dipositada a l’abocador per allargar-ne la vida útil.

A finals d’agost de 2020 es van iniciar les proves de funcionament de la planta de tractament de residus, amb la finalitat d’ajustar les instal·lacions per assolir els objectius de rendiment establerts. Aquestes instal·lacions van ser inspeccionades pel Servei de Residus de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, per verificar-ne el correcte funcionament. Durant el mes de novembre es va emetre el certificat de final d’obra parcial i es va remetre la documentació corresponent a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.

Per obtenir el final d’obra total, resten pendents d’executar les anomenades naus 6 i 9, vinculades a la recepció i compostatge de la matèria orgànica, que han estat objecte d’una modificació de projecte per aconseguir una rehabilitació integral de les esmentades naus.

El pressupost global d’aquesta instal·lació, conforme el projecte executiu, és de 16.608.643,48 (IVA inclòs), inversió contemplada a l’actual concessió de l’Àrea de Gestió de Residus de Milà i prevista al Pla director sectorial de prevenció i gestió de residus no perillosos de Menorca aprovat definitivament el mes de juny de 2020.

La nova planta de tractament i valorització consisteix en una planta de tractament mecànic-biològic, conforme la següent descripció:

alt text


El disseny de la instal·lació preveu uns rendiments que redueixin al 30% el rebuig destinat a l’abocador en el cas de tractar fracció resta (residus mesclats), i al 10 % en el cas de tractar envasos lleugers. De forma detallada, les capacitats i rendiments de la nova planta són els següents:

alt text

Les instal·lacions estan formades per la zona de recepció i alimentació, separació granulomètrica, separació densimètrica, estabilització i afinat de la matèria orgànica, separació automàtica d’envasos, separació automàtica de paper i premsa per a la generació de bales de les diferents tipologies de residus recuperats per enviar a valorització, tal i com es pot veure a la figura següent:

alt text

El resultat final d’aquesta instal·lació és la valorització i/o preparació per al reciclatge dels següents tipus de residus:
 

 • Bioestabilitzat
 • Plàstic natural
 • Plàstic color
 • PET
 • Film
 • Plàstic mescla
 • Envasos metàl·lics
 • Alumini
 • Tetrabrics
 • Vidre
 • Paper - cartó

A més, un altre dels trets distintius de la nova planta és que es contempla la possible recuperació de part del rebuig com a combustible sòlid recuperat dels residus (CSR), que incidiria en la reducció del percentatge de rebuig destinat a l'abocador.

Separa i veuràs

 

 
Seu Electrònica Seu electrònica del Consorci de Residus i Energia de Menorca. Accedir
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal