Pla Director Sectorial de Residus 


El Pla director de prevenció i gestió de residus no perillosos de Menorca (2019-2025) estableix els mecanismes de prevenció, gestió i tractament de residus a l'illa, així com la dotació de les infraestructures i equipaments necessaris per a aquest fi.

Amb una vigència de sis anys, el pla s'integra en el marc de la gestió de residus de la Llei 8/2019 de residus i sòls contaminats de les Illes Balears i de la Directiva (UE) 2018/851 de residus, i promulga la gestió sostenible dels residus d'acord amb els valors de la Reserva de Biosfera de Menorca.
 
D'implantació progressiva, el pla estableix l'obligatorietat de la separació en origen i recollida selectiva dels residus, nous objectius de separació en origen, mesures per a l'impuls del compostatge i l'aprofitament d'aliments, així com la reforma integral de l'Àrea de gestió de residus de Milà. La inversió total del Pla Director Sectorial de Residus no perillosos de Menorca (2019-2025) és de
34.549.748,59 € (IVA inclòs).

Recollida porta a porta, àrees d'aportació i pagament per generació
L'obligatorietat de la recollida selectiva s'estableix tant per a particulars com per a activitats comercials i empresarials. La separació en origen dels residus serà obligatòria, com a mínim, per a paper i cartó, metall, plàstics, vidre, matèria orgànica compostable, podes, tèxtils i olis vegetals.
 
El pla estableix dos sistemes de recollida selectiva, la recollida porta a porta mitjançant l'establiment d'un calendari setmanal de recollida per a cada fracció, i la recollida en àrees d'aportació, amb grups de contenidors per a cadascuna de les cinc fraccions: paper i cartó, envasos lleugers, vidre, matèria orgànica i fracció resta. Tots dos sistemes es complementen amb el servei de la Xarxa de Deixalleries de Menorca.
 
Ambdós sistemes es vinculen a un model de pagament per generació unificat. Els usuaris hauran de pagar en funció del volum de residus generats i de la seva participació en la recollida selectiva mitjançant un sistema de bonificacions i penalitzacions.
 
Prevenció i reutilització
En l'àmbit de la prevenció i reutilització de residus, el pla preveu impulsar el compostatge domèstic i comunitari i la implementació de circuits d'aprofitament d'aliments en centres educatius, mercats, supermercats, restaurants i centres hospitalaris. La reducció del malbaratament alimentari i el foment d'hàbits de consum responsable que afavoreixin la prevenció de residus i la seva correcta segregació són objectius clau en matèria de conscienciació ciutadana.

Àrea de gestió de residus de Milà, residus voluminosos i estació de transferència
El Pla director de prevenció i gestió de residus no perillosos de Menorca (2019-2025) estableix la conversió integral de l'Àrea de gestió de residus de Milà, que es realitza en l'actualitat, i la reforma de la Xarxa de Punts Nets de Menorca ja finalitzada. Així mateix, es contempla la construcció de la planta de residus voluminosos de Maó i de l'estació de transferència de residus de Ciutadella.
 
Entre les actuacions executades o previstes a l'Àrea de gestió de residus de Milà, es porta a terme la construcció de la nova planta de tractament mecànic-biològic, i la construcció d'un forn d'incineració d'animals i d'una planta de generació de biogàs per a la digestió anaeròbica de residus orgànics biodegradables. També el segellat i restauració ambiental dels abocadors clausurats i el seu aprofitament per a la instal·lació d'energia fotovoltaica, així com l'ampliació de l'abocador actualment en explotació.

 
Seu Electrònica Seu electrònica del Consorci de Residus i Energia de Menorca. Accedir
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal