Estratègia Menorca 2030

alt text
L'Estratègia Menorca 2030 constitueix el full de ruta per descarbonitzar el sistema energètic de Menorca des de la seva configuració actual cap a un model basat en renovables. Pren com a marcs de referència el pla de descarbonització UE Roadmap 2050, la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de Canvi Climàtic i Transició Energètica de les Illes Balears i els principis de la distinció de Menorca com a Reserva de Biosfera.

Aquest full de ruta s'ha basat en una visió integral de les diferents fonts, infraestructures i usos de l'energia, amb l'objectiu de reduir dràsticament les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH). Per a això pren com a punt de partida l'elaboració en 2016 de la diagnosi de les directrius estratègiques de Menorca (DEM) plasmades en els documents: La primera transició energètica de Menorca i La Segona transició energètica de Menorca.

El document defineix la transició energètica de l'illa per establir prioritats de política energètica, les accions a dur a terme, l'establiment de vies de col·laboració, el suport tècnic i els canvis normatius o el finançament, a més de constituir una guia per a la presa de decisions en els sectors públic i privat. Així mateix fixa un objectiu global, uns objectius específics i un calendari d'implementació per executar la transició energètica a l'illa.

Objectiu global: reduir en més d'un 50% les emissions de CO2 el 2030.

El full de ruta Menorca 2030 per a la descarbonització de l'illa es marca com a objectiu global reduir en més d'un 50% les emissions contaminants respecte a l'any 1990. El marc de referència que pren la proposta és l'estratègia UE Roadmap 2050, per ser la més ambiciosa en termes de descabonització.

Objectius específics: reducció de consum i implantació de renovables per substituir els combustibles fòssils.
 

  • Cobrir el 85% de la demanda elèctrica amb energia procedent de renovables el2030
  • Reduir un 50% el consum de combustibles fòssils en el transport terrestre el 2030
  • Reduir un 30% el consum de combustibles fòssils per a usos tèrmics en el sector serveis, residencial i industrial.
  • Reduir un 10% el consum de gasoil B en el sector primari


Moltes de les iniciatives descrites en aquesta estratègia ja s'estan impulsant. Altres s'iniciaran en el futur per complir amb els ambiciosos objectius marcats.

 
Seu Electrònica Seu electrònica del Consorci de Residus i Energia de Menorca. Accedir
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal