DRETA

Separa i veuràs!Cada dia arriben de mitjana 150 tones de residus a l'Àrea de Gestió de Residus de Milà procedents dels contenidors de paper i cartó, vidre, envasos lleugers, fracció resta i orgànica per a la seva gestió diferenciada.
 

  • Només un 20% dels residus que arriben a la Planta de Milà ho fan de forma separada.
 
  • El 80% restant arriba en els contenidors de fracció resta per al seu tractament.
 
  • El 70% de la fracció resta es pot valoritzar mitjançant la separació automatitzada. El 30% restant ha de dipositar-se en l'abocador.
 
  • En aquest 30% que acaba a l'abocador hi ha materials i residus que no han pogut valoritzar-se, però que podrien haver estat separats en origen per al seu reciclatge. 
 

Separar en origen és reduir aquest percentatge que acaba a l'abocador

Què és la separació en orígen?

La separació en origen és la pràctica quotidiana a partir de la qual es discriminen els materials que poden ser reutilitzats o reciclats d'aquells que no. És la base sobre la qual es fonamenta la gestió eficient dels nostres residus.

Requereix la participació de tota la ciutadania. Com millor sigui la separació en origen, major serà la quantitat de materials recuperats per a la seva valorització.

L'Àrea de Gestió de Residus i la seva planta de tractament gestiona els residus de manera diferenciada, però no tot pot ser recuperat sense la contribució ciutadana!

Per què és important separar els residus abans que arribin a les plantes de tractament?

Hi ha certs residus que si no se separen a casa després del seu ús i acaben barrejats en el contenidor de la fracció resta, no poden ser objecte de reciclatge i valorització, i han de dipositar-se en els nostres abocadors. Si l'objectiu és recuperar la major quantitat possible, hem de separar en origen.

En què ens beneficia la separació en origen?
 

  1. Redueix el consum de recursos naturals i les emissions. Produir amb materials reciclats redueix l'extracció de matèries primeres, i requereix menor energia que fabricar amb materials verges, de manera que reduïm el nostre impacte mediambiental.
 
  1. Es redueix la quantitat de residus destinats a l'abocador. Separar els residus fa que aquests vagin directament a reciclatge.
 
  1. Es redueixen costos de gestió, que repercuteixen en la nostra factura. La gestió de residus sempre té un cost, però aquest es redueix en reciclar, i suposa un estalvi econòmic que afecta a tots.La nova planta de residus de Milà

La nova planta de tractament de Milà tracta mitjançant diferents línies mecàniques la fracció resta i els envasos lleugers, separant i recuperant el 70% i el 90%, respectivament, per a la seva valorització i reciclatge; el paper, cartó i vidre, embalant el material per al seu reciclatge posterior; i la fracció orgànica i les restes vegetals que es transformen en compost.

El resultat final és la valorització i reciclatge dels següents materials: bioestabilizat, compost, plàstic natural, plàstic de color, PET, Film, plàstic mescla, envasos metàl·lics, alumini, tetrabrics, vidre, paper i cartó.


Ajuda'ns a valoritzar els nostres residus. Separa i veuràs!

Més informació

 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal