DRETA

Procés de reciclatge del vidre que separem a Menorca

Tècnics del Consorci i de la Plataforma de Residus Indignats de Menorca (PRIM), visiten les instal·lacions de TMA a Mallorca on es fabrica calcina amb el vidre que es recull separadament a Menorca.


Procés de reciclatge de vidre
 

caption
1. TM Alcudia
El vidre recollit a Menorca s'envia a la planta de reciclatge de TMA situada al polígon industrial de Bunyola a Mallorca.
2. Recepció vidre
Vista de l'acopi de vidre recollit separadament que entra a la planta de TMA.
3. Vista planta
Vista de la Planta de TMA
4. Inici procés
Cinta transportadora que entra el vidre a planta. 
5. Iman fèrrics
Retirada d'elements fèrrics mitjançant imant del vidre.
 
 
 
6. Retirada manual d'impropis
Retirada manual del circuit de tot allò que no és vidre (bosses de plàstic, envasos…).
 
7. Sortida material molí de trituració
El vidre net d'impropis es tritura mitjançant un molí i a través de cinta es transporta cap als separadors òptics.
 
 
8. Separadors òptics
Els separadors òptics detecten aquells fragments que no són vidre i els treu del circuit.
9. Material ceràmic
S'ha d'evitar dipositar aquest residu al contenidor de vidre, ja que és l'impropi més difícil de treure del circuit.
10. Rebuig
Són els impropis que es treuen del procés i que es deriven al reciclador corresponent.
11. Calcina
Una vegada net i triturat el vidre es converteix en calcina que sotmesa a elevades temperatures en un forn es fon juntament amb sorra, hidròxid de sodi i pedra calcària per fabricar nous productes que tindran idèntiques propietats respecte al vidre fabricat directament dels recursos naturals.

Periòdicament TMA subhasta la calcina a les empreses vidrieres interessades.
Habitualment el vidre de Menorca va a vidrieres de Catalunya, tot i que en algunes ocasions s'ha enviat a vidrieres italianes.

 

 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal