DRETA

Visita a la planta de Cartonboard SAU

El passat 29 de novembre el President del Consorci i el regidor de medi ambient de Sant Lluís van visitar la fàbrica de reciclatge de paper i cartó Barcelona Cartonboard SAU, acompanyats per representants de l'entitat ECOEMBES. La visita va ser dirigida per Julio López, director de compres i logística de l'empresa.

L'EMPRESA CARTONBOARD

Barcelona Cartonboard SAU és la fàbrica de cartó més gran d'Espanya, amb una quota de mercat del voltant del 33%. La seva activitat se centra en la producció de cartó estucat a partir de fibres reciclades (WLC) per a diversos segments de mercats que inclouen drogueria i neteja, tèxtil, alimentació, farmàcia i sector gràfic.
Els productes TRIPLEX es fabriquen a partir de paper recuperat procedent d'impremtes, recollida selectiva municipal i envasos de cartó de begudes (brics). Concretament es fabriquen tres tipus de productes:
- Triple Gris (cartó estucat amb revers gris). Normalment s'utilitza en caixes de cartó de galetes i cereals i en pacs de productes làctics i postres.
- Triple Fusta (cartó estucat amb revers fusta). Normalment s'utilitza per a dolços, tèxtils, productes sanitaris i multipacs.
- Triple Blanc (cartó estucat amb revers blanc). Normalment s'utilitza en envasos farmacèutics i d'aplicacions gràfiques, com etiquetes, portades de llibres i materials per a mitjans de comunicació.

L'empresa, que fabrica cartó des de 1967, amb una màquina de cartó i 225 persones, té una capacitat de producció anual de 170.000 tones.
Les instal·lacions es complementen amb una planta de tall amb cinc talladores i una planta de cogeneració de cicle combinat de 46 MW que produeix vapor i electricitat per a autoconsum i per a la xarxa pública.

PROCÉS DE FABRICACIÓ

1. El procés de fabricació s'inicia amb la recepció de la matèria primera que pot ser de tres categories: paper mòlt, restes de preconsum i restes de postconsum. El paper mòlt són retalls i trossos provinents de la manufactura del paper i se reciclen internament a la fàbrica de paper.
Les restes preconsum són materials que ja han passat per la fàbrica de paper, i que han estat rebutjats abans d'estar preparats per al seu consum. Les restes post consum són materials de paper ja utilitzats que el consumidor rebutja, com per exemple, revistes velles o diaris, material d'oficina, guies telefòniques,… Aquesta darrera categoria és la que es recull selectivament a través dels contenidors blaus situats a la via pública.

La planta també recicla els envasos de cartó de begudes (brics).
Actualment, una part del paper i cartó que es recull selectivament a Menorca arriba a les instal·lacions de Cartonboard, de la mateixa manera que la totalitat dels envasos de cartó de begudes (brics).

2. A continuació es mol el paper per extreure la fibra de cel·lulosa que, mitjançant un seguit de cintes transportadores, és dipositada en els pulpers.
En els pulpers es fabrica la pulpa de paper consistent en una pasta de fibres vegetals moltes i suspeses en aigua.

 


En funció del tipus de producte que es vulgui fabricar variarà la proporció entre fibra reciclada i fibra verge.

3. La pulpa de paper s'estén per formar el full de paper.

4. A continuació es pinta i s'asseca amb ultrarojos a 1.000-1.200 ºC.


5. Com a resultat s'obté una macrobobina de paper de 18 tones a partir de la qual s'aniran tallant fulls més petits.

De fet, la fàbrica produeix sota comanda. Al voltant d'un 60% de la seva producció és nacional, mentre que el 40% restant s'exporta a països de tot el món.
 

 
 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal