DRETA

Àrea de Gestió de Milà: tarifes


Els preus públics a aplicar a partir de l'1 de gener de 2019 són els següents (IVA exclòs):

caption
Planta de tractament mecanicobiològic  Preu públic
- Fracció resta
- Fracció FORM
- Fracció vegetal
29,19 €/t
31,55 €/t
28,64 €/t
Forn incinerador  
- Incineració
831,50 €/T
Abocador  
- Residus No perillosos
- Residus perillosos
37,31 €/t
97,98 €/t

 
 
 
 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal