Àrea de Gestió de Milà: tarifes


Els preus públics a aplicar a partir del 1 de gener de 2021 són els següents (IVA exclòs):

 
caption
Concepte del preu unitari o tarifa  Preu€/tona
- Fracció RESTA (TFR1)
- Fracció RESTA (TFR2)
- Fracció FORM (TFORM)
- Fracció VEGETAL (TFV)
- Selecció i condicionalment ENV. LLEUGERS (TEL)
- Condicionament de VIDRE recollida selectiva (TVIDRE)
- Condicionament de PAPER I CARTÓ recollida selectiva (TP-C)    
28,78 €/t
38,05 €/t
30,63 €/t
27,83 €/t
305,94 €/t
4,33 €/t
10,99 €/t
Forn incinerador  
- Incineració
778,04 €/T
Abocador  
- Abocament No perillosos
- Abocament perillosos
35,44 €/t
93,07 €/t
 
 
 
 
Seu Electrònica Seu electrònica del Consorci de Residus i Energia de Menorca. Accedir
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal