DRETA
DefinicióOn tirar-ho?

Pneumàtics


La recollida d’aquest tipus de residus es fa a través de la xarxa de deixalleries, o bé a través dels tallers mecànics. Cal assenyalar que, malgrat que el pneumàtic es troba adherit a la llanta metàl·lica de la roda del vehicle, a la deixalleria s'ha de portar el pneumàtic i la llanta per separat i dipositar aquesta última en el contenidor de ferralla.
 

caption
Gestió dels pneumàtics a les deixalleries:
Es recolliran els pneumàtics de reposició provinents de particulars fins un màxim de 5 pneumàtics per persona i any i sempre sense llàntia.
No s'acceptaran:
- els pneumàtics dels centres de desbasllestament de vehicles
- els pneumàtics de bicicletes o amb un diàmetre superior a 1400 mm
- els pneumàtics procedents d'activitats ramaderes/agrícoles
Aquests s'hauran de gestionar mitjançant gestor autoritzat.

 

 
 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal