DRETA

Sensibilització 2004: campanya de difusió conjunta de la recollida municipal de residus voluminosos i poda


Desenvolupament: va ser desenvolupada els mesos de juny, juliol i agost.
Objectius: pretenia evitar les àrees d'aportació que es converteixen en abocadors incontrolats de tot tipus de residus.
Actuacions: es va portar a terme mitjançant l'edició d’un tríptic informatiu del servei de recollida municipal de residus voluminosos i restes de poda.
Finançament: realitzada pel Consorci, a petició de tots els municipis de Menorca
 

 

 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal