Pneumàtics


Els pneumàtics són el revestiment perifèric de les rodes d’un vehicle. Aquest residu està format bàsicament per cautxú i acer o fibres sintètiques (niló, raió).
 

caption
Gestió dels pneumàtics a les deixalleries:
Es recolliran els pneumàtics de reposició provinents de particulars fins un màxim de 5 pneumàtics per persona i any i sempre sense llàntia.
No s'acceptaran:
- els pneumàtics dels centres de desbasllestament de vehicles
- els pneumàtics de bicicletes o amb un diàmetre superior a 1400 mm
- els pneumàtics procedents d'activitats ramaderes/agrícoles
Aquests s'hauran de gestionar mitjançant gestor autoritzat.


Recordau:
- Evitau que els pneumàtics siguin abocats i cremats incontroladament, la qual cosa suposaria un greu risc per al medi ambient.
- Evitau que els pneumàtics vagin a parar als abocadors controlats, cosa que n'accelera el rebliment i dificulta la compactació de les deixalles.
- Si els diferents materials que componen aquest tipus de residus s'aprofiten s'allarga la vida útil dels recursos naturals.

 

 
 
Enllaços relacionats
Definició
On tirar-ho?
Seu Electrònica Seu electrònica del Consorci de Residus i Energia de Menorca. Accedir
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal