Àrea de Gestió de Milà: analítiques compost


A la planta de tractament mecanicobiològic de Milà s'obtenen dues tipologies de productes en funció de la matèria primera de la qual deriva el residu:

- compost: produït a partir de la matèria orgànica separada en origen i els residus vegetals. Aquest material es comercialitza per a aplicacions a l'agricultura, jardineria...
 
- material bioestabilitzat: produït a partir de la matèria orgànica continguda en la fracció mescla dels residus domèstics. Aquest material no es comercialitza i s'empra exclusivament per a tasques de restitució d'abocadors o de jardineria dintre de l'Àrea de Gestió de Milà.

Consultau les caracterísitques del compost

Per tal de comprovar els paràmetres de qualitat del compost comercialitzat, es realitza un seguiment analític periòdic, tal com us presentam a continuació:


 

 
Seu Electrònica Seu electrònica del Consorci de Residus i Energia de Menorca. Accedir
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal