Àrea de Gestió de Milà: residus admesos


Els residus admesos a l'Àrea de Gestió de Residus de Milà són els següents:

 
caption
Planta de tractament mecanicobiològic
Codi LER Residu
20 03 01
20 01 08
20 02 01
- Barreja de residus municipals (fracció resta)
- Residus biodegradables de cuines i restaurants (fracció FORM)
- Residus biodegradables de parcs i jardins (fracció vegetal)
Planta de condicionament de la recollida separada
Codi LER Residu
20 01 01/ 15 01 01
15 01 02/ 15 01 04
20 01 02/ 15 01 07
- Paper i cartó
- Envasos lleugers
- Vidre
Forn incinerador
Codi LER Residu
02 01 02/ 02 02 02/ 02 02 03/ 02 02 99/
18 01 04/ 18 02 02*/ 18 02 03
- Residus de l'agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca; residus de l'elaboració i preparació d'aliments d'origen animal
- Residus de serveis veterinaris
Abocador
Cel·la III i E
Codi LER Residu
20 03 01
02 01 04
20 03 99
19 12 12

18 01 04

18 02 03

02 01 02

02 02 02

19 08 05
17 05 06
- Barreja de residus municipals
- Residus de plàstic (excepte embalatges)
- Residus municipals no especificats en una altra categoria
- Altres residus procedents del tractament mecànic dels residus diferents dels 19 12 11
- Residus la recollida i eliminació dels quals no és objecte de requisits especials de prevenir infeccions
- Residus d'investigació, diagnòstic, tractament o prevenció de malalties d'animals
- Residus de l'agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca; residus de teixits animals
- Residus de l'elaboració i preparació de carn, peix i altres aliments d'origen animal
- Llots de tractament d'aigües residuals urbanes
- Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 17 05 05*
Cel·la C
Codi LER Residu
19 01 11*/ 19 01 12 - Cendres de forn i escòries
17 06 01*/17 06 05* - Materials d'aïllament i de construcció que contenen amiant

Per a tramitar l'autorització d'admissió de residus us podeu posar en contacte amb el gestor de la planta: 

UTE ES MILÀ
Tel.: 971 35 11 55
Milà de darrera s/n
07712 Maó 
 

 
 
Seu Electrònica Seu electrònica del Consorci de Residus i Energia de Menorca. Accedir
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal