Àrea de Gestió de Milà: serveis

 

 

Planta de tractament mecanicobiològic
La planta de tractament mecanicobiològic de Milà entra en funcionament l'1 d’abril de 1995. L'objectiu d'aquesta planta és assolir una triple funció: seleccionar el material no orgànic susceptible de ser reciclat, utilitzar la matèria orgànica per produir compost i minimitzar la quantitat de residus dipositats a l'abocador.
 

Els residus descarregats a la planta passen per una primera selecció manual d’elements voluminosos, de paper, de cartó i de vidre. Els materials no seleccionats arriben al garbell rotatiu, que és un tambor giratori amb unes fulles que rompen les bosses de fems i escampen el contingut pel seu interior. Els elements d’un diàmetre major de 6 cm queden dins el garbell rotatiu i passaran a una altra selecció manual. Aquesta segona selecció manual recupera part del paper-cartó, dels envasos lleugers i dels elements metàl·lics, que són premsats per transportar-los posteriorment a reciclador. El rebuig, és a dir, el material que no es pot recuperar per reciclar, es premsarà i es durà a dipòsit controlat. 
 

Planta de recollida separada

La planta de separació d’envasos fou inaugurada l'any 2000.
Un cop el material de la recollida separada arriba a la planta es procedeix al condicionament de les diferents fraccions:

- Els envasos lleugers es classifiquen (PET, PEAD natural, PEAD color, PEBD, brics i llaunes d’acer i d’alumini) i posteriorment són premsats, embalats i enviats a reciclador. - El paper/cartó és premsat i enviat a reciclador.
- El vidre s'envia directament a reciclador. 

El forn incinerador
A finals de 2006 es posa en funcionament el forn incinerador d'animals morts amb motiu de l'alarma social generada per l'aparició de l'encefalopatia espongiforme transmissible als diferents països de l'àmbit europeu, que força a prendre diverses mesures d'urgència dirigides a l'eradicació d'aquesta patologia.

Aquest forn té una capacitat de tractament de 560 kg/h, una temperatura màxima de treball en postcombustió de 1.000 ºC i recepciona  les restes d'animals morts, que poden procedir tant d'animals de companyia (cans, moixos, etc.) com d'animals d'explotacions ramaderes (vaques, cavalls, etc.), inclosos els materials específics de risc.
 
Dipòsit controlat
A l'Àrea de Gestió de Residus de Milà es troben localitzats els següents abocadors:

 
Milà I: actualment ja clausurat i restituït.

Milà II: a dia d'avui ha arribat a la fi de la seva activitat.

Fase I d'ampliació de Milà II: és l'actual abocador en actiu. Està constituït per la cel·la III, que rep els rebutjos de les plantes de tractament; cel·la E, de residus especials, i cel·la C, que rep les cendres del forn incinerador. La capacitat total de les tres cel·les és d'aproximadament 320.000 m3.
 

 

 
Seu Electrònica Seu electrònica del Consorci de Residus i Energia de Menorca. Accedir
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal