Els residus són l’altra cara de la moneda de l'actual societat de consum. Cal no pensar-hi com una inutilitat o una murga, sinó com una passa més de la cadena de producció i consum: són valuosíssimes matèries primeres i, per tant, hi hem de donar la importància que es mereixen.

D'altra banda hem d'assumir que tots i totes som una peça clau d'aquesta cadena de consum, i per això hem de participar de manera activa en la gestió dels nostres residus complint amb la següent jerarquia de principis:
 

  • Reduir. Reduir el nostre consum i minimitzar el residu que es produeix.
  • Reutilitzar. Intentar donar distintes utilitats a un mateix producte per augmentar-ne la vida útil i disminuir el consum de nous materials.
  • Reciclar. Seleccionar els residus en origen en les diferents fraccions per possibilitar-ne el reciclatge.  

Cerca aquí qui pot gestionar els teus residus: 
Registre de producció i gestió de residus de les Illes Balears

 
 
 
Matèria orgànica
 
 
Residus domèstics mescla
 
 
Paper i cartó
 
 
Vidre
 
 
Envasos lleugers: envasos de plàstic, brics i llaunes
 
 
Plàstic agrícola
 
 
Oli vegetal
 
 
RCDResidus de Construcció i Demolició
 
 
RAEEResidus d'Aparells Elèctrics i Electrònics
 
 
Voluminosos
 
 
Tèxtil
 
 
PodaResidus vegetals
 
 
Fusta
 
 
Pneumàtics
 
 
Altres residus
Seu Electrònica Seu electrònica del Consorci de Residus i Energia de Menorca. Accedir
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal