El Pla Director Sectorial de prevenció i gestió de residus no perillosos de Menorca (2019-2025) del Consell Insular de Menorca estableix els mecanismes de prevenció, gestió i tractament de residus a l'illa, així com la dotació de les infraestructures i equipaments necessaris per a aquest fi. El Consorci de Residus i Energia de Menorca és, juntament amb el Consell Insular, l'òrgan encarregat d'implementar totes les mesures contemplades en aquest pla. 

Amb una vigència de sis anys, el pla s'integra en el marc de la gestió de residus de la Llei 8/2019 de residus i sòls contaminats de les Illes Balears i de la Directiva (UE) 2018/851 de residus, i promulga la gestió sostenible dels residus d'acord amb els valors de la Reserva de Biosfera de Menorca. 
 
D'implantació progressiva, el pla estableix l'obligatorietat de la separació en origen i recollida selectiva dels residus, nous objectius de separació en origen, mesures per a l'impuls del compostatge i l'aprofitament d'aliments, així com la reforma integral de l'Àrea de gestió de residus de Milà. La inversió total del Pla Director Sectorial de Residus no perillosos de Menorca (2019-2025) és de 34.549.748,59 € (IVA inclòs).
Pla Director Sectorial de prevenció i gestió residus no perillosos de Menorca (2019-2025) 

 
Recollida porta a porta, àrees d'aportació i pagament per generació
L'obligatorietat de la recollida selectiva s'estableix tant per a particulars com per a activitats comercials i empresarials. La separació en origen dels residus serà obligatòria, com a mínim, per a paper i cartó, metall, plàstics, vidre, matèria orgànica compostable, podes, tèxtils i olis vegetals.
 
El pla estableix dos sistemes de recollida selectiva, la recollida porta a porta mitjançant l'establiment d'un calendari setmanal de recollida per a cada fracció, i la recollida en àrees d'aportació, amb grups de contenidors per a cadascuna de les cinc fraccions: paper i cartó, envasos lleugers, vidre, matèria orgànica i fracció resta. Tots dos sistemes es complementen amb el servei de la Xarxa de Deixalleries de Menorca.
 
Ambdós sistemes es vinculen a un model de pagament per generació unificat. Els usuaris hauran de pagar en funció de la quantitat de residus generats i de la seva participació en la recollida selectiva mitjançant un sistema de bonificacions i penalitzacions.
Prevenció i reutilització
En l'àmbit de la prevenció i reutilització de residus, el pla preveu impulsar el compostatge domèstic i comunitari i la implementació de circuits d'aprofitament d'aliments en centres educatius, mercats, supermercats, restaurants i centres hospitalaris. La reducció del malbaratament alimentari i el foment d'hàbits de consum responsable que afavoreixin la prevenció de residus i la seva correcta segregació són objectius clau en matèria de conscienciació ciutadana.
Àrea de gestió de residus de Milà, residus voluminosos i estació de transferència
El Pla director de prevenció i gestió de residus no perillosos de Menorca (2019-2025) estableix la conversió integral de l'Àrea de gestió de residus de Milà, que es realitza en l'actualitat, i la reforma de la Xarxa de Deixalleries de Menorca ja finalitzada. Així mateix, es contempla la construcció de la planta de residus voluminosos de Maó i de l'estació de transferència de residus de Ciutadella.
 
Entre les actuacions executades o previstes a l'Àrea de gestió de residus de Milà, es porta a terme la construcció de la nova planta de tractament mecànic-biològic, i la construcció d'un forn d'incineració d'animals i d'una planta de generació de biogàs per a la digestió anaeròbica de residus orgànics biodegradables. També el segellat i restauració ambiental dels abocadors clausurats i el seu aprofitament per a la instal·lació d'energia fotovoltaica, així com l'ampliació de l'abocador actualment en explotació.

Seu Electrònica Seu electrònica del Consorci de Residus i Energia de Menorca. Accedir
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal