Actualment, el transport és responsable d'aproximadament un 30% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) a l'illa, així com de partícules que deterioren la qualitat de l'aire que respirem. La implantació del vehicle elèctric (VE) en tots els àmbits de la mobilitat terrestre a través d'un pla de mobilitat elèctrica és una de les línies d'actuació estratègiques de l'Estratègia Menorca 2030 per a la reducció de l'impacte mediambiental i sobre la salut del transport terrestre a Menorca.

Per aconseguir la progressiva introducció del vehicle elèctric a Menorca és necessari, entre altres mesures d'incentiu, desenvolupar una xarxa de recàrrega pública de VE sostenible i eficient. La instal·lació de punts de recàrrega de vehicle elèctric forma part de les actuacions que en el marc de l'Estratègia Menorca 2030 el Consorci de Residus i Energia, els ajuntaments, el Consell Insular de Menorca i el Govern de les Illes Balears estan duent a terme amb l'objectiu de disposar d'aquesta estructura de càrrega que permeti la substitució del parc automobilístic actual pel vehicle elèctric.

Menorca compta amb una xarxa de punts de recàrrega de titularitat municipal amb un total de 22 punts dobles: 3 a Ciutadella, 1 a Ferreries, 3 a Es Mercadal, 2 a Es Migjorn Gran, 2 a Alaior, 6 a Maó, 1 a Es Castell i 4 a Sant Lluís.

La majoria d'aquests punts estan integrats a la plataforma MELIB del Govern Balear, el sistema d'identificació de vehicles i de gestió de recàrregues elèctriques de les Illes Balears.

 

 
Gestió de la xarxa pública insular de punts de recàrrega de VE
El Consorci de Residus i Energia de Menorca gestiona de forma mancomunada la supervisió del funcionament de la xarxa pública de punts de recàrrega de Menorca. Entre les tasques principals del servei consta el manteniment preventiu i correctiu de la xarxa les 24 hores, el control i anàlisi de les dades d'ús i funcionament dels diferents punts de càrrega, l'atenció telefònica a l'usuari i la tramitació d'incidències.

Per a qualsevol consulta o incidència en l'ús de la xarxa pública de punts de recàrrega de vehicle elèctric, l'usuari pot posar-se en contacte amb el Consorci de Residus i Energia a través del telèfon 971 35 41 72 o bé enviant un mail a rsu@cime.es.
 

 
Mobilitat Elèctrica a les Illes Balears
La plataforma MELIB (Mobilitat Elèctrica a les Illes Balears) és el sistema de gestió del Govern Balear per a la identificació de vehicles i realització de recàrregues elèctriques a les Illes Balears. Per accedir a la xarxa de punts de recàrrega de vehicle elèctric a les Balears és necessari fer ús del sistema MELIB, que compta amb un distintiu per a cada vehicle i d'una aplicació mòbil que permet l'accés al mapa de punts de recàrrega en temps real i habilitar les recàrregues energètiques en qualsevol d'aquests punts.

A Menorca, l'Oficina de l'Energia Menorca 2030 ofereix suport i assessorament per a l'obtenció del distintiu MELIB i la recàrrega de vehicles elèctrics.
Mobilitat Elèctrica a les Illes Balears (MELIB) Oficina de l'Energia Menorca 2030

 

 
Seu Electrònica Seu electrònica del Consorci de Residus i Energia de Menorca. Accedir
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal