alt text
El Consorci de Residus i Energia de Menorca (CREM) és l'organisme públic mancomunat encarregat de la gestió dels residus i de l'impuls de l'eficiència energètica a Menorca.

El CREM neix l'abril de 1994, i està conformat pel Consell Insular de Menorca i els vuit ajuntaments de l'illa, que assumeixen de forma conjunta l'estudi, la programació i la prestació de serveis en matèria de residus i energia per tal de protegir el medi ambient i la salut de les persones sota els principis de desenvolupament sostenible sobre els quals es recolza la declaració de l'illa de Menorca com a reserva de biosfera.

 
Residus
La prevenció i correcta gestió dels residus és vital en una societat. Els problemes mediambientals derivats d'una mala gestió, la degradació dels nostres recursos i la destrucció del nostre entorn, és una de les problemàtiques mundials més apressants a la qual fer front actualment.

Reduir, reutilitzar, reciclar, valoritzar energèticament i eliminar, per aquest ordre, és la seqüència que defineix la gestió sostenible dels residus i l'impuls de l'economia circular amb la vista posada a protegir, preservar i millorar la qualitat de l'entorn.

Amb aquest objectiu, i en línia amb la directiva europea, estatal i autonòmica vigent, el Consorci de Residus i Energia realitza la gestió integral dels residus a Menorca, establint els mecanismes de prevenció i tractament, així com les infraestructures i equipaments necessaris per a aquest fi mitjançant el Pla Director Sectorial de prevenció i gestió de residus no perillosos de Menorca (2019-2025).
Pla de prevenció i gestió de residus no perillosos de Menorca 
 

 
Energia
Actualment el consum energètic dels països industrialitzats és molt elevat. Mantenir aquest consum requereix l'explotació massiva de recursos, ja que la major part de l'energia emprada prové de fonts d'energia no renovables.

Aquest fet planteja dos problemes: d'una banda, l'esgotament d'aquests recursos, i de l'altra, la contaminació mediambiental. La solució a aquests dos problemes passa de manera inexorable per la reducció del consum i la transició cap a un sistema energètic basat en fonts d'energia renovables.

A Menorca, la transició energètica s'articula a través de l'Estratègia Menorca 2030, el full de ruta per descarbonitzar el sistema energètic de l'illa.

En el marc d'aquest full de ruta, el Consorci de Residus i Energia de Menorca impulsa la implementació de polítiques, tecnologies i projectes per contribuir al foment de l'eficiència energètica, de les energies basades en recursos renovables i de la transició energètica a l'illa.
Estratègia Menorca 2030

 
Sensibilització
La preservació del medi i de la salut de les persones implica la participació activa de tots els actors de la societat. Per això, i en aquelles matèries en què se centra el Consorci de Residus i Energia de Menorca, la sensibilització ciutadana suposa el tercer àmbit d'actuació de la institució.

La promoció de pràctiques i hàbits per a la prevenció de residus, el consum responsable i l'eficiència energètica és articulada des del Consorci mitjançant l'impuls de campanyes, l'edició de materials i la realització de cursos, tallers i iniciatives públiques dirigides a diversos sectors de la ciutadania.

L'objectiu de tot això és participar de manera activa i propositiva dels canvis necessaris per a la consecució d'aquest objectiu comú a Menorca que és seguir avançant cap a la sostenibilitat.

 

 
Seu Electrònica Seu electrònica del Consorci de Residus i Energia de Menorca. Accedir
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal