El parc eòlic de Milà del Consorci de Residus i Energia de Menorca és el primer i únic parc eòlic de les Illes Balears. Consta de quatre aerogeneradors, una potència total de 3,2 MW i la producció anual que es va preveure en el projecte es situava en 7.040 MWh/any. La realitat és una mitjana històrica de generació elèctrica renovable de gairebé 5.000 MWh anuals, conseqüència de la limitació en alçada a 50 m per reduir l'impacte visual. Inaugurat el 2004, la instal·lació és una de les apostes del Consorci per la implantació de les energies renovables a Menorca i la seva contribució al mix energètic de l'illa.

L'aposta per l'energia eòlica a Menorca és una de les principals línies de treball de l'administració autonòmica i local, de manera que el projecte de parc eòlic de Milà és objecte actualment de diverses millores i projectes de repotenciació que permetran una major presència de l'energia eòlica a l'illa.

 
Història
El parc eòlic de Milà és fruit d'un acord assolit el desembre de 2001 entre el Consorci de Residus i Energia de Menorca i l'Institut per a la diversificació i l'Estalvi d'Energia (IDAE) per a la construcció del primer parc eòlic de les Illes Balears.

El capital per a la construcció de parc seria aportat per l'IDAE, el qual seria retornat amb els ingressos de la venda d'energia elèctrica generada un cop construït. El Consorci, per la seva banda, aportaria els terrenys per a la creació del parc i seria l'entitat encarregada de la seva gestió i promoció.

La construcció de parc eòlic, iniciada l'any 2003, va suposar un llarg i complex procés d'acoblament dels aerogeneradors per al qual va ser necessària la utilització de grues i maquinària especialitzada portada des de la península.

Després de les proves per a la seva posada en marxa, el parc eòlic de Milà va ser inaugurat el 28 de juny del 2004.

 
Funcionament
Els molins comencen a funcionar amb vents de 3 m/s (11,6 km/h); arriben al màxim rendiment amb vents d'11 m/s (36,6 km/h) i es detenen a partir de vents de 25 m/s (90 km/h). Cada molí disposa d'un microprocessador que controla i regula les variables de posada en marxa, funcionament i parada, transmetent tota aquesta informació al centre de control de la instal·lació.

Cada aerogenerador té una potència de 800 kW. D'acord amb el consum mitjà anual, cada molí pot arribar a abastir d'entre 400 i 800 famílies. Si es consideren els quatre molins, el parc eòlic pot abastir fins a 3200 famílies, o el que seria el mateix: pot mantenir la despesa energètica de l'enllumenat públic de tota Menorca. Actualment cobreix el 3% del consum de l'illa.

S'ha estimat que el funcionament de parc redueix l'emissió de 6.000 Tm de CO2 a l'any.

 
Descripció
El parc eòlic de Milà està constituït per quatre aerogeneradors model MADE AE-59 de 800 kW de potència cadascun. La potència total instal·lada és de 3,2 MW i la seva producció anual mitjana és de 7.040 MWh/any.

Cada aerogenerador està format per un peu, sobre el qual se sustenta se sustenta la naveta, en la qual s'insereix la boixa amb les pales. Té una alçada total de 79,5 m, l'alçada de torre és de 50 m i la longitud d'aspa de 27,5 m. Pesa 87 tones. Tant la naveta com les pales es poden orientar en funció de la direcció del vent per tal d'optimitzar el procés gràcies a dos anemòmetres col·locats sobre la naveta. Les pales poden arribar a girar fins a 87°.

La gestió i control del parc es basa en un sistema de monitoratge i telegestió, que permet supervisar en temps real l'estat general de parc i la seva problemàtica, observar el funcionament de qualsevol dels molins i fins i tot donar ordres, com la parada o la posada en marxa dels molins.

 
Generació d'energia
Els aerogeneradors transformen l'energia cinètica del vent en energia elèctrica. L'energia obtinguda està directament relacionada amb la velocitat i densitat del vent, així com amb la superfície d'oposició de les pales. El Consorci consulta les condicions del vent accedint a les dades meteorològiques que recull la torre ananemomètrica de l'aeroport de Menorca, disponibles al web de l'Agència Estatal de Meteorologia, i aplica un factor de correlació a la realitat del parc.

Per calcular la generació d'energia, a més del vent, també s'ha de tenir en compte la disponibilitat del parc eòlic. Un valor que indica, de forma percentual, quant de temps estan en funcionament els aerogeneradors. Com més vent i més màquines en funcionament, més augmenta la producció d'energia. 
Últimes dades de generació d'energia 

 
Seu Electrònica Seu electrònica del Consorci de Residus i Energia de Menorca. Accedir
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal