El Consorci de Residus i Energia de Menorca està regit per la Presidència i la Junta de Govern, òrgans de govern ocupats per representants de les institucions associades.

La Presidència del Consorci és exercida per la persona que ostenta el càrrec de president del Consell Insular de Menorca, o pel conseller o consellera en qui delegui. La Junta de Govern, per la seva banda, és el màxim òrgan de govern del Consorci, i està integrat per la presidència i representants dels vuit ajuntaments de Menorca.

Tots dos òrgans de govern són els encarregats de vetllar per la correcta administració de les competències del Consorci: la gestió dels residus i el foment de l'eficiència energètica amb la finalitat de protegir el medi ambient i la salut de les persones.
Estatuts CREM

 
Presidència
És la figura representativa del Consorci de Residus i Energia de Menorca, i qui s'encarrega d'executar i fer complir els acords presos per la Junta de Govern. Entre les seves funcions, destaca vetllar pel correcte funcionament de la institució, garantir el procés de presa de decisions i dur a terme totes aquelles accions previstes per a la rendició de comptes i la realització de balanços que permetin valorar el treball del Consorci al llarg dels seus exercicis anuals.

 

 
Junta de Govern
Com a màxim òrgan de govern del Consorci, la Junta de Govern regeix sobre totes les decisions de caràcter polític, administratiu, econòmic i de funcionament intern del Consorci de Residus i Energia de Menorca. Aprova pressupostos i contractacions que permeten impulsar els projectes que es duen a terme a nivell insular i municipal, elabora reglaments, gestiona el patrimoni del Consorci i porta a terme les accions necessàries per complir amb les finalitats marcades en els seus estatuts.

 

 
 
Josep Juaneda Mercadal
President del Consorci de Residus i Energia de Menorca

 
Andreu Cardona Mir
Regidor i representant de l'Ajuntament de Ciutadella
 
Conxa Juanola Pons
Regidora i representant de l'Ajuntament de Maó
 
Maria del Mar López Corral
Regidora i representant de l'Ajuntament d'Alaior
 
Maite Pons Pons
Regidora i representant de l'Ajuntament de Ferreries
 
M. Carolina Marqués Portella
Batlessa i representant de l'Ajuntament de Sant Lluís
 
Mª Luisa Álvarez Guasch
Regidora i representant de l'Ajuntament des Castell
 
Eulàlia Garriga Roselló
Regidora i representant de l'Ajuntament des Mercadal
 
Ramón Verdú Navarro
Regidor i representant de l'Ajuntament des Migjorn Gran
Seu Electrònica Seu electrònica del Consorci de Residus i Energia de Menorca. Accedir
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal