DRETA

Inici de l'activitat de la primera fase del projecte de millora de la cel·la III i bassa de lixiviats de l'ampliació de l'abocador de Milà II

L'1 de juny de 2016 es reinicia l'activitat a la primera fase de la cel·la III, després de que el 31 de maig de 2016, tècnics de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, es desplacessin a Menorca per tal de realitzar la corresponent visita d'inspecció de les obres de la millora de la cel·la III i bassa de lixiviats de l'ampliació de l'abocador de Milà II.

Aquestes obres suposen una nova alternativa d'abocament per a la gestió de residus de l'illa i responen a l'Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de 30 de novembre de 2015, en el qual es recull que l'explotació de la cel·la III no pot ser reiniciada fins que el titular de les instal·lacions no presenti un projecte de reparació de la impermeabilització de la mateixa.

L'esmentat projecte va ser autoritzat el 16 de març de 2016, per resolució d'urgència del President de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, per posteriorment, el 21 de març de 2016, signar l'acta de comprovació de replanteig que determina l'inici de les obres.

Aquestes obres s'han plantejat en dues fases de tal manera que, la primera fase, que s'ha executat en un termini aproximat de dos mesos, habilita un espai d'aproximadament 29.000 m3 que donarà cabuda als residus que es generin durant 5 mesos, temps necessari per finalitzar les obres de la segona fase de millora de la cel·la III.

Concretament, les obres desenvolupades en la primera fase han consistit en el següent:

- Reparació de la part baixa del fons de la cel·la III, per tal d'alliberar les subpressions en el sistema d'impermeabilització, monitoritzar el nivell d'aigües subterrànies i garantir la seva estanquitat a llarg termini.
- Redistribuir i compactar els residus ja dipositats de cara a millorar l'estabilitat de la cel·la.
- Executar un nou sistema d'impermeabilització a la zona del talús est de la cel·la III. 

Notícia publicada a l'informatiu d' IB3

Maó, 01 de juny de 2016

 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal